Софа Соната Люкс 'Вика'
Высота:93
Глубина:223
Длина:85
Софа Нота 'Вика'
Код: 8467
Софа Нота 'Вика'
6592 грн

Высота:85
Глубина:228
Длина:75
Софа Ария 'Вика'
Код: 8471
Софа Ария 'Вика'
6653 грн

Высота:93
Глубина:228
Длина:75
Софа Ария Люкс 'Вика'
Код: 8472
Софа Ария Люкс 'Вика'
6774 грн

Высота:93
Глубина:228
Длина:75
Софа Лондон
Код: 8474
Софа Лондон
5957 грн

Высота:85
Глубина:190
Длина:78
Софа Симфония Люкс 'Вика'
Высота:93
Глубина:233
Длина:85
Софа Венеция 'Вика'
Код: 8477
Софа Венеция 'Вика'
6441 грн

Высота:80
Глубина:198
Длина:82
Софа Куба 'Вика'
Код: 8484
Софа Куба 'Вика'
6381 грн

Высота:80
Глубина:220
Длина:85
Софа Куба Люкс 'Вика'
Код: 8485
Софа Куба Люкс 'Вика'
6683 грн

Высота:80
Глубина:220
Длина:85
Софа Аркадия 'Вика'
Код: 8486
Софа Аркадия 'Вика'
6078 грн

Высота:82
Глубина:210
Длина:72
Софа Аркадия Люкс 'Вика'
Высота:82
Глубина:210
Длина:72